Telesoft

Bir Başarı Hikayesi: İSKİ Müşteri Takip, Faturalama ve Yönetim Bilgi Sistemi Projesi

İSKİ günde 1 milyon metreküp su veriyor fakat yarım milyon metreküp su parası toplayabiliyordu.

Yani, kaçak oranı %100 idi (İstanbul un yarısı kaçak su kullanıyordu).

Ayrıca okuma memurları denetlenemiyordu.

Sistemdeki bilgilerin tutarlılığı bilinemiyordu.

Kaçaklar takip edilemiyordu.

Sistem en üst sınırında çalışıyordu ve genişletmenin ve hızını artırmanın imkanı kalmamıştı.

En basit bir sorgulama programı hazırlamak ve neticesini almak haftalar sürüyordu.

İtirazları takip etmek neredeyse imkansızdı. İSKİ her 100 abonenin 33’ü ile davalı durumdaydı.

İş emirleri ayrı bir sistemde tutulduğundan entegre ve otomatik değildi, Ayrıca %30 tutarsızlık vardı ve zamanında ve tam doğru olarak takibi imkansızdı.

Kirliliği Önleme Payi ve Önemli Altyapı Denge Bedeli gibi gelirlerin toplanmasında zorluk yaşanıyordu.

Sistem aşırı yavaştı ve terminal sayısını artırmak mümkün değildi. Bu yüzden yeni şubeler açılamıyordu.

Ortak su kullanımını ferdileştirme işlemleri sistemin tıkanıklığı nedeniyle yapılamıyordu.

Sistemin ve bilgilerin güvenliği büyük ölçüde kişilerin inisiyatifine bağlıydı.

Tüm bunlara karşın sistemin yıllık bakım ücreti de 730.000 USD idi.

Yeni sistem, tüm engel ve zorluklara rağmen, 18 ay içinde, aşağıdaki tüm aşamalar, Ahmet Gülsevim liderliğindeki 7 kişilik bir uzman proje grubu tarafından İSKİ bünyesinde gerçekleştirilerek devreye alınmış ve devreye alındığı tarihten itibaren de İSKİ’nin gelirlerini %100 artırmıştır. Ayrıca, İSKİ’nin muvazaalı olduğu abone oranı %33 ten %0,3’e düşmüştür. İSKİ günde 70.000-90.000 arası  fatura kesebilecek duruma gelmiştir. Müşteri Takip, Sözleşme, Sayaç Okuma, Fatura, Tahsilat, İtiraz, İşemirleri, Hukuk, Muhasebe/Bütçe, Demirbaş, Personel/Bordro ve Raporlama modüllerinin hepsinin bir arada entegre olarak verimli olarak çalıştığı bir sistem oluşmuştur. İSKİ tüm hedeflerine ulaşmıştır. Kısaca, İSKİ çağ atlamıştır.

Yapılan işlerin özeti:

Analiz, Tasarım, Geliştirme, Veri Aktarımı (migration), Testler, Devreye alma, Eğitimler, Network Topolojisinin Tasarımı, Şartname hazırlanması, Tekliflerin değerlendirilmesi, Sistemin entegrasyonu ve Testleri, İdari yapılanmanın kurulması (Sistem yöneticisi, Database yöneticisi, Uygulama yöneticisi, Alan uzmanları, İşletim sorumlusu, Network yöneticisi, Test grubu, Kalite kontrol - uygulama geliştirme ve standartlar grubu ve program geliştirme uzmanları), tüm bu uzmanların iş içinde ve uygulamaya yönelik eğitimleri. Diğer geri plan çalışmaları (adres/sayaç/okuma doğrulaması ve denetlenmesi için sorgulamalar ve düzenlemeler).

İstanbul’un 71 ayrı noktasında 1000 terminali ve 3 milyon abonenin verisini kapsayan ve Client/Server mimarideki bu proje Türkiye’de o zamana kadar gerçekleştirilen, tamamen yerli insan kaynaklarıyla yapılmış en büyük IT (Bilgi Teknolojileri) projesi olup, tüm bu zor koşullara rağmen sıhhatli olarak çalışan ve 2000 yılı sorunlarının da çözülmüş olduğu ilk büyük projedir.

Proje başlamadan tüm iç ve dış otoriteler bu sürede bu işin yapılamayacağını, üstelik bu boyutta ve bu kadar paranın döndüğü bir işte bu kadar ciddiyetsiz davranılmaması gerektiğini ve üstelik böyle bir işi Türkiye’de yapabilmenin imkânsız olduğunu söylemişler fakat hiçbirisi de ciddi ve uygulanabilir bir çözüm getirememiştir. Önerilen tüm çözümler İSKİ’nin yapısına uygun olmayan dış kaynaklı çözümler olup İSKİ’nin tüm sistemini ve yönetmeliğini değiştirmesini gerektiriyordu; üstelik hazır ve çalışır olduğu söylenen bu uygulamalar için en az 2 yıl adapte ve uyarlama süresi istenmekteydi ve ortalama maliyeti de (sadece yazılım) başlangıçta 15 milyon doların üzerindeydi.

Proje 1,5 yıllık süre içinde, gerekli tüm yazılım+donanım+network+yazılım geliştirme araçları+eğitimler hizmetler ve tüm lisanslar da dahil olarak tamamı planlanan maliyetin onda birine maledilmiştir. Üstelik 3 yıl ücretsiz bakım ve onarım garantisi ile ki, eski sistemin bakım ücreti olan yıllık 730.000 USD olarak bakılınca sadece başlangıçta ücretsiz bakımdan 2.000.000 USD kazandırmıştır. Sistem kendini bir günde amorti etmiş ve İSKİ’nin gelirini de ikiye katlamıştır. Ayrıca, İSKİ’ye Kirliliği Önleme Payi ve Önemli Altyapi Bedeli uygulamalarından da ilk iki ayda 7 trilyon lira ekstra gelir sağlamıştır.

Projenin bu kadar ucuza maledilmesinde Digital ve Oracle firmasının Ahmet Gülsevim ve ekibinden oluşan proje grubunu tanımaları, tecrübelerine ve başaracaklarına inanmaları ve başarılacak bu büyük projeyi referans olarak kullanma eğilimi de yatmaktadır. Ayrıca, bu projenin gerçekleşmesi için İSKİ ve belediye üst yönetiminin yönetim becerileri ve proje grubunu desteklemeleri de çok önemli bir etken olmuştur.

Proje yöneticisi ve grup lideri Ahmet Gülsevim daha önce İstanbul Akıllı Bilet projesinin Uygulama Programını geliştirmiş, Türkiye’deki ilk obje tabanlı Üretim Planlama ve Takip yazılımını geliştirmiş, Ayrıca yurt dışında Telekomünikasyon alanında 3 adet IT projesinin gerçekleştirilmesinde birinci dereceden aktif rol almış ve proje yöneticiliği yapmıştır. Oluşturduğu proje ekibi de büyük ölçekli projelerin her aşamasında bulunmuş, aynı geliştirme araçlarını kullanabilen, aynı dili konuşan ve proje disiplini içinde çalışabilen uzmanlardı.

 
You are here  : Home Library Bir Başarı Hikayesi: İSKİ Müşteri Takip, Faturalama ve Yönetim Bilgi Sistemi Projesi